خدمات پرینت سه بعدی

شما هم به جمع پیشگامان بپیوندید


عمر گران می گذرد خواهی نخواهی ...

برای جاودانه شدن تمثالتان
همین امروز اقدام کنید

ساخت عروسک و اسباب بازی دلبندانتان با چهره خودشان

سایزقیمت تک رنگقیمت رنگی
نیم تنه تا پشت گوش8 سانتی700000 ریال1300000 ریال
نیم تنه تا پشت گوش13 سانتی1800000 ریال 2100000 ریال
نیم تنه کامل8 سانتی900000 ریال1400000 ریال
نیم تنه کامل11 سانتی1400000 ریال1700000 ریال
نیم تنه کامل13 سانتی2000000 ریال 2300000 ریال
نیم تنه کامل18 سانتی3800000 ریال 4200000 ریال
تمام قد25 سانتی4000000 ریال4400000 ریال