خدمات پرینت سه بعدی

شما هم به جمع پیشگامان بپیوندید


عمر گران می گذرد خواهی نخواهی ...

برای جاودانه شدن تمثالتان
همین امروز اقدام کنید

جدول قیمت ساخت مجسمه

سایزقیمت تک رنگقیمت رنگی
نیم تنه تا پشت گوش8 سانتی120000 تومان190000 تومان
نیم تنه تا پشت گوش13 سانتی260000 تومان 300000 تومان
نیم تنه کامل8 سانتی140000 تومان200000 تومان
نیم تنه کامل11 سانتی210000 تومان260000 تومان
نیم تنه کامل13 سانتی280000 تومان 320000 تومان
نیم تنه کامل18 سانتی520000 تومان 580000 تومان
تمام قد25 سانتی540000 تومان620000 تومان
تمام قد50 سانتی1750000 تومان2000000 تومان