l

دستاورد های پرینت سه بعدی در ایران

طی همایش پرینت سه بعدی که از طرف مرکز تحقیق و توسعه فناوری های ساخت افزودنی در تهران برگزار شد. کارشناسان مختلف در باره ماربردهای پرینت سه بعدی نظرات خود را ارائه کردند. پرینتر های سه بعدی در راس صحبت های آنها برای تکنولوژی های نوپا و فناوری ای که میتواند دنیا و اقتصاد آن را تغییر دهد صحبت کردند. له گفته آنها سرمایه گذاری در صنعت پرینت سه بعدی و پرینتر های رومیزی میتواند آنیده درخشنی داشته باشد.

البته فعلا در این بیشتر کاربردهای پرینت سه بعدی در حوزه ساخت ابزارها و وسایل سرگرمی است و هنوز هم به جایی که باید دست نیافته است. اما همانطور که قیلا هم راجع به کاربردهای مختلف این تکنولوژی ارزشمند صحبت کردیم. در ایران هم میتواند تمامی این کاربردها را داشته باشد.

در ایران هم تاکنون برای ساخت جوهرهای زیستی و ساخت سلول های عصبی انسان و کاربردهای پرینت سه بعدی در پزشکی تحقیقات زیادی انجام شده است. و همچنین تحقیقات برای ساخت پرینتر سه بعدی صورت گرفته است.

محققان در این همایش ساخت پرینتر سه بعدی DLP و انواع مختلف FDM را بهعنوان زیرساخت هایی باری پیشرفت در صنعت پزشکی و خودروسازی دانسته اند و آنها به عنوان انقلاب صنعتی چهارم یاد کرده اند.

به عنوان مثال در خودرو سازی میتوان قطعات موتور خودرو و قسمت های گوناگون آن را در زمان کمتر و با کیفیت بالایی ساخت و استفاده کرد. همچیین با بکاربردن این علم با پزشکی میتوان به ساخت اجزای مصنوعی بدن انسان ماننند بافت های مختلف و استخوان و حتی غضروف را پرینت سه بعدی کرد. مزیت استفاده از پرینتر سه بعدی در این علم این است که اجزای ساخته شده کاملا سفارشی سازی شده و دقیقا منطبق با بدن بیمار خواهد بود.

پرینت سه بعدی استخوان شست در ایران

حتی در ایران به تازگی پژوهشگران موفق به ساخت استخوان انگشت شصت دست انسان شده اند. که پیشرفت بسیار بزرگی در علم پزشکی محصوب میشود.

 

 

آبان ۲۱, ۱۳۹۷
کاربردهای پرینت سه بعدی در ایران

کاربردهای پرینت سه بعدی در ایران

طی همایش پرینت سه بعدی که از طرف مرکز تحقیق و توسعه فناوری های ساخت افزودنی در تهران برگزار شد. کارشناسان مختلف در باره ماربردهای پرینت […]