l

پرینت سه بعدی انعطاف پذیر

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی انعطاف پذیر

امروزه پرینت سه بعدی بسیار گسترده شده است و برای نیاز های مختلف تکنولوژی های جدید وارد ان می شود.

حدود یک سال پیش یک شرکت خارجی یک سری جدید از فلامینت ها را طراحی کرد که مقاوت بالایی در برابر حرارت بالا دارند و همچنین بسیار محکم هستند و منعطف پذیر نیز هستند.

معمولا همه ما فکر میکنیم وسایل تولید شده با پرینت سه بعدی اجسامی محکم و سلب هستند اما می توان با استفاده از این فلامینت های جدید وسایلی با انعطافی پرینت سه بعدی کرد که در صنایع مختلفی نیز کاربرد داشته باشند.

برای پرینت سه بعدی انعطاف پذیر نیاز به دستگاه خاصی نیست و تنها با همان دستگاه های پرینت سه بعدی معمولی می توان پرینت سه بعدی را انجام داد.

تیر ۷, ۱۳۹۶

پرینت سه بعدی انعطاف پذیر

پرینت سه بعدی پرینت سه بعدی انعطاف پذیر امروزه پرینت سه بعدی بسیار گسترده شده است و برای نیاز های مختلف تکنولوژی های جدید وارد ان […]