l

پرینت سه بعدی با ساپورت گذاری

پرینت سه بعدی

 

پرینت سه بعدی با ساپورت گذاری در اغلب قطعات ، یکی از ضروریات چاپ سه بعدی به روش FDM می باشد .امروزه خدمات پرینت سه بعدی بسیار گسترش یافته است به طوریکه با پرینت سه بعدی تقریبا هر چیزی را می توانید تولید و از آن استفاده کنید. مثلا با استفاده از پرینت سه بعدی می توانید حروف الفبای فارسی و انگلیسی را برای آموزش فرزندتان تهیه کنید.

اما باید توجه داشته باشید که پرینت سه بعدی تنها این نیست که یک طرح ساده از آنچه که می خواهید داشته باشید را تهیه کنید و آن را به پرینتر سه بعدی بدهید تا پرینت سه بعدی انجام شود ، بلکه بهتر است جهت پایین آوردن زمان و قیمت پرینت سه بعدی و نیز حصول نتیجه بهتر از نظر کیفیت سطح مناسب ، اصولی را در تهیه طرح اولیه پرینت سه بعدی رعایت کنید تا پرینت سه بعدی طرح نهایی مناسبی را داشته باشید.

یکی از اصولی که باید در طراحی پرینت سه بعدی رعایت کنید اصول ساپورت گذاری است .در واقع اصل پرینت ۳ بعدی بر مبنای پرینت لایه ای است که باید اول لایه های زیرین چاپ شده باشد تا بتواند لایه بعدی را پرینت سه بعدی کرد .

به بیان ساده تر در پرینت سه بعدی به روش FDM نمیتوان اجزائی از جسم را که در ارتفاع واقع شده است را بدون اینکه هیچ تکیه گاهی که بروی لایه های زیرین بنا شده باشد را مستقر کرد .

به عنوان مثال وقتی می خواهید حرف T را بسازید باید ساپورت هایی برای پرینت سه بعدی خط افقی T طراحی کنید (در اغلب نرم افزارهای پرینت سه بعدی اینکار بصورت اتومات انجام می گردد ) تا ماده تزریق شده جهت لایه جدید را روی آن پرینت سه بعدی کند.

اگر ساپورت برای پرینت سه بعدی حرف T گذاشته نشود پرینت ۳ بعدی آن به صورت تصویر زیر تولید می گردد که مناسب نیست و این امر به شکل جسم ساخته شده آسیب وارد می کند.

پرینت سه بعدی با ساپورت گذاری

پرینت سه بعدی با ساپورت گذاری

چنانچه برای پرینت سه بعدی ساپورت گذاری شود می توانید ساپورت ها را بسیار نازک طراحی کنید تا بتوانید به راحتی آنها را از بین ببرید و شکل نهایی که مد نظرتان بوده است بدست آید و اثر محسوسی بروی جسم باقی نگذارد.

البته در پرینتر سه بعدی دو نازله ، می توان ساپورت گذاری را با متریال جداگانه (که اغلب از مواد قابل حل توسط حلال ها ) ایجاد نمود . که این امر در قطعاتی که ساپورت گذاری در نقاطی که پس از تولید ، جهت جدا سازی ساپورت از طرح اصلی محصور گردیده یک ضرورت است .

تیر ۹, ۱۳۹۶
پرینت سه بعدی با ساپورت گذاری

پرینت سه بعدی با ساپورت گذاری

پرینت سه بعدی   پرینت سه بعدی با ساپورت گذاری در اغلب قطعات ، یکی از ضروریات چاپ سه بعدی به روش FDM می باشد .امروزه […]