l

پرینت سه بعدی در جواهرات

پرینت سه بعدی

پرینت سه بعدی امروزه گسترش بسیار زیادی یافته است و در همه صنایع کاربرد های زیادی دارد یکی از زمینه هایی که می توان از پرینت سه بعدی استفاده کرد ، تولیدات جواهرات است.

در واقع با استفاده از پرینت سه بعدی می توان نمونه جواهری را که طراحی کرده اید را پرینت سه بعدی کنید و سپس با استفاده از مواد و ابزار مخصوص به راحتی قالب آن جواهر را درست کنید تا بتوانید آن قالب را با ماده اصلی مثل طلا و یا نقره پر کنید و طرح اصلی را بدست آورید.

نکته ای باید توجه داشته باشید این است که برای پرینت سه بعدی جواهرات باید به قسمت های قرار گیری نگین ها بسیار دقت کنید و آن را به گونه ای طراحی کنید تا در نمونه واقعی هم به اندازه های درست باشد.

برای مثال برای پرینت سه بعدی یک انگشتر می توانید طرح آنرا با پرینت سه بعدی سفارش دهید تا اندازه های آن دقیق داشته باشید که چقدر کوچک و بزرگ باشد و همچنین بدانید که کجا ها باید برجسته تر باشد و کجا ها نرم و سپس قالب آن را نمونه پرینت سه بعدی شده درست کنید و شیئ مورد نظر خود را در اندازه های اصلی و در طرح اصلی بدست آورید.

 

تیر ۱۷, ۱۳۹۶

کاربرد پرینت سه بعدی در جواهرات سازی

پرینت سه بعدی پرینت سه بعدی امروزه گسترش بسیار زیادی یافته است و در همه صنایع کاربرد های زیادی دارد یکی از زمینه هایی که می […]